Hur kan man underlätta för personer med epilepsi?

Den frågan ställde sig Christer Sjögren, en av SWIPP:s två grundare. Vi befinner oss tidsmässigt före 2017. Christer har haft en framgångsrik karriär inom läkemedelsindustrin med ledande befattningar på en mängd olika bolag. Nu vill han skapa den optimala produkten för kramplösning. Idén om en buckal film med midazolam uppstår och snart därefter görs en egenfinansierad patentansökan.

Bengt Westrin, den andre medgrundaren av SWIPP, har framgångsrikt utvecklat och patenterat en annan medicinsk film för ett annat bolag. Christer Sjögren och Bengt Westrin är före detta kollegor, de bestämmer sig för att slå sig ihop och samarbeta. Bengt har bred erfarenhet av läkemedelsutveckling och förstår de nödvändiga stegen och förutsättningarna i ett läkemedelsprojekt.

I oktober 2017 grundas SWIPP. Projektet med den buckala midazolamfilmen är i fokus, men det dröjer inte länge innan nya idéer tar form.

Aktuella händelser

Mars 2024
Mars 2024
Januari 2024
December 2023

SWIPP:s tredje och fjärde patentansökan inlämnas i PCT-version.

SWIPP:s andra patentansökan går in i nationell fas (Europa/EPO, USA, Kanada).

SWIPP anlitar Staatz Business Development and Strategy (München) som transaction advisor, med uppdraget att åstadkomma partnerskap med ett eller fler läkemedelsbolag.

SWIPP:s femte patentansökan inlämnas till Europeiska patentverket (EPO).

Vår historia

2023

Maj 2023

Rådgivande så kallat pre-IND meeting med FDA om SWIPP:s projekt nr 2, inklusive resultaten från SWIPP-011. 

2023
2023

Februari 2023

SWIPP:s tredje och fjärde patentansökan färdigställs och inlämnas till Europeiska patentverket (EPO).

2023
2022

Augusti 2022

SWIPP:s andra patentansökan inlämnas i PCT-version.
2022
2022

April 2022

Resultat blir tillgängliga från en marknadsundersökning utförd av Drive Research (USA). Fyrtio epilepsiläkare i USA, UK, Tyskland och Frankrike hade tillfrågats om SWIPP:s buckala film (projekt nr 1). Svaren visade entydigt att de uppskattade produkten och att de skulle förskriva den om den fanns tillgänglig.
2022
2022

April 2022

Resultat blir tillgängliga från den första studien inom projekt nr 2: SWIPP-011. Även dessa resultat bedöms som mycket positiva och de bekräftar att produktkonceptet i projekt nr 2 fungerar.
2022
2022

Januari 2022

Resultaten från studien SWIPP-012 blir tillgängliga, före utsatt tid. Även denna gång bedöms resultaten som mycket positiva. Vägen mot ett produktgodkännande i Europa kan nu stakas ut.

2022
2021

November 2021

En ovanligt händelserik månad. En nyemission sker, i vilken 15 av bolagets 17 delägare deltar. Nu pågår även intensivt arbete med förberedelser av SWIPP-012 samt SWIPP-011, som ska bli den första studien inom projekt nr 2. Prövningsansökningarna hos det tjeckiska läkemedelsverket godkänns, export- och importtillstånd erhålls och en ny GMP-batch tillverkas. Alla tidsplaner hålls! 

2021
2021

Augusti 2021

SWIPP:s andra patentansökan färdigställs och inlämnas till Europeiska patentverket (EPO).

2021
2021

Maj 2021

Nytt vetenskapligt rådgivningsmöte med Läkemedelsverket för att diskutera resultaten från SWIPP-010, designen av nästa studie, (SWIPP-012), samt andra aspekter av bolagets första projekt. 

2021
2021

Mars 2021

Resultat inkommer från studien SWIPP-010. De bedöms som mycket positiva av styrelse och ledning.

2021
2021

Januari 2021

Åtta nya delägare välkomnas, däribland flera framgångsrika entreprenörer inom vårdbranschen och biotech. 

2021
2020

December 2020

Den första GMP-batchen av den buckala midazolamfilmen tillverkas med framgång – på första försöket. Denna batch ingår sedan i den första kliniska studien (SWIPP-010).

2020
2020

April 2020

Mastan AB, AB Seglarevägen och Margaretha Cronvall välkomnas som nya aktieägare. 

2020
2019

Maj 2019

Rådgivande möte med TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) angående framtida prissättning av SWIPP:s produkt.

2019
2019

Februari 2019

Vetenskapligt rådgivningsmöte hålls med Läkemedelsverket. 

2019
2019

Augusti 2019

SWIPP:s första patentansökan blir godkänd i Europa.

2019
2018

Oktober 2018

Utvecklingssamarbete inleds med GMP-tillverkaren AdhexPharma, Dijon, Frankrike. De går även in som investerare i SWIPP.

2018
2018

September 2018

Samarbete inleds med Quinta-Analytica i Prag, ett CRO som gör kliniska prövningar. 

2018
2018

Juni 2018

Genomför 20 djupintervjuer med neurologer, föräldrar och andra vårdgivare inom epilepsi. Produktkonceptet tas emot positivt. Tempot växlas upp.

2018
2018

April 2018

Regulatorisk rådgivning från Läkemedelsverket och MHRA (Storbritannien).

2018
2018

Februari 2018

Samarbete inleds med den regulatoriska rådgivaren SOFUS i Stockholm (numera ProPharma Group).

2018
2017

December 2017

Tre såddinvesterare som delar SWIPP:s vision, går in: Lars Hedbys, Lars Persson, samt Johan och Annette Säfholm. 

2017