Teknologi

Buckala och orala filmer – för att det enkla är det snabba

Buckala filmer sätts på munslemhinnan, t.ex. i kinden eller under läppen.
applicering av filmen som en oral film
Orala filmer lägges på tungan av patienten själv eller av en som hjälper patienten.

Så fungerar filmer
Filmer kan användas av patienten själv, eller av någon som hjälper patienten. SWIPP använder två sorters filmteknologi: buckala filmer och orala filmer.

Buckala filmer
Buckala filmer sätts på munslemhinnan, t.ex. på insidan av kinden. Läkemedlet tas upp genom munslemhinnan (så kallad transmucosal absorption) och går direkt in i blodet. Därigenom undvikes så kallad first pass effect, som drabbar många läkemedelssubstanser, och gör att deras upptag blir lågt eller långsamt. Det är inte alla läkemedelssubstanser som har en bra transmukosal absorption. Men midazolam har.

Orala filmer (ODF)
Orala filmer kallas även orodispersible films (ODF). De läggs på tungan och där löses filmen upp snabbt och läkemedelsubstansen förs ned i magen genom det normala salivflödet, som kan uppgå till 1 ml per minut. I magen tas sedan substansen upp på samma sätt som från en tablett. Orala filmer ger inget upptag genom munslemhinnan, men är enklare att använda än en tablett. Det enkla är det snabba, helt enkelt. För om vi räknar in tiden det tar att hitta burken med tabletterna och hämta ett vattenglas – eller köpa en vattenflaska – så kan filmen ändå vinna racet. 

Patent

SWIPP undersöker alltid möjligheten att söka patent för de uppfinningar som skapas under produktutvecklingen. Det kan handla om kompositioner, tillverkningsmetoder eller användningsområden. Ibland kan det finnas meduppfinnare utanför SWIPP (t.ex. från vår utvecklings- och GMP-partner) men rättigheterna är alltid noggrant fördelade genom avtal.

Unik kompetens går inte att kopiera
Patent är inte det enda som skyddar de värden som SWIPP bygger upp i sitt produktutvecklingsarbete. En del saker skyddas bäst genom att förbli hemligt know-how. När produkterna sedermera godkänns, t.ex. inom EU eller i USA, åtnjuter de även så kallad regulatory data protection. Det innebär att om en konkurrent vill försöka kopiera vad SWIPP gjort så måste de själva gå igenom alla utvecklingssteg och genomföra alla nödvändiga studier. Konkurrenterna kan alltså inte ansöka om produktgodkännande bara med hänvisning till SWIPP:s godkännande. De måste själva bevisa att produkten fungerar. På egen hand, med egna studier.