Styrelse och ledning

Styrelse

Torgny Hellström

Torgny Hellström

Styrelseordförande
LL.M.

Torgny Hellström är företagskonsult med mer än 30 års erfarenhet från tekniksektorn. Han är även styrelseordförande i Precise Biometrics AB (publ), Starbreeze AB (publ), Terranet AB (publ) samt Drupps Group AB. Torgnys tidigare uppdrag omfattar flera styrelseuppdrag, positioner som VD i börsnoterade företag och ledande befattningar i stora teknikföretag, t.ex. Ericsson. Torgny har en juristutbildning (LL.M) från Stockholms universitet.

Innehar aktier i SWIPP.    

Christer Sjögren

Christer Sjögren

Styrelsemedlem och medgrundare
PhD, docent

Christer Sjögren är doktor i veterinärmedicin (DVM), PhD och docent i farmakologi vid Kungliga Veterinärhögskolan 1975, samt tidigare konsulterande professor i experimentell obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet. Han har mer än 45 års erfarenhet från ledande operativa befattningar på stora läkemedelsföretag som Pharmacia och Novo Nordisk liksom från ledande operativa befattningar och styrelseposter i mindre företag som Perstorp Pharma, LIDDS AB, Peptonic Medical AB, Juvantia Pharma OY, m fl. Han har även haft seniora positioner i de kliniska kontraktforskningsorganisationerna Quintiles och CDC, varit ordförande för arbetsgruppen för Clinical Operations och Regulatory Affairs på branschorganisationen Sweden Bio, samt styrelsemedlem i VINNOVA:s branschforskningsprogram SAMBIO.

Innehar aktier i SWIPP.  

Bruno Loiseau

Bruno Loiseau

Styrelsemedlem
MBA

Efter fyra år som strategikonsult på AT Kearney anslöt sig Bruno Loiseau till Burgundy Ventures Group 2005 och var med och grundade AdhexPharma, som senare förvärvade Solvay Pharmaceuticals transdermala produkter. Med Bruno som VD sedan 2007 har AdhexPharma vuxit med över 30% per år, registrerat fyra nya läkemedelsprodukter som CDMO och utvecklar för närvarande flera orala filmer och transdermala patcher. AdhexPharma är en del i Adhex Group, som omsätter över 130 MEUR och har ca 650 anställda. Han har en MBA från ESSEC Business School och är fransk medborgare.

Innehar aktier i SWIPP (via AdhexPharma).  

Johan Säfholm

Johan Säfholm

Styrelseledamot
M.Sc.

Johan Säfholm tog sin civilingenjörsexamen i tillämpad fysik vid Linköpings universitet 2003. Sedan dess har han skaffat sig internationell erfarenhet från utveckling och tillverkning av konsumentelektronik i olika roller som teamledare och produktchef. Johan har arbetat på Sony Ericsson, ST-Ericsson, Axis och Flatfrog, företag som har 40–5000 anställda och global närvaro. Han är även medgrundare till Swed Ventures AB.

Innehar aktier i SWIPP. 

Ledning

Bengt Westrin

VD och medgrundare
PhD, docent

Bengt Westrin har över 30 års erfarenhet från life-science, som sträcker sig från nystartade företag till stora läkemedelsföretag, från produktutveckling och regulatoriska frågor till projektledning och affärsutveckling.

Före SWIPP var han VD för CombiGene AB, AcuCort AB, Idogen AB, Lipopeptide AB och VP Business Development på Camurus AB. Han har också haft ett stort antal konsultuppdrag för andra bolag liksom för offentliga organisationer. Han tog sin civilingenjörsexamen i kemtiteknik samt doktorsexamen vid Lunds Tekniska Högskola, här är han också oavlönad docent sedan 1999. Under sitt arbete för AcuCort AB lade han grunden för det som nu blivit en godkänd produkt: den orala filmen Zeqmelit® med användning inom akut allergi, krupp, illamående vid cellgiftsbehandling, samt för patienter med COVID-19. Bengt Westrin står som uppfinnare på fem patentansökningar inom filmområdet.

Innehar aktier i SWIPP.