Läkemedel med stor patientnytta, utvecklade till en rimlig kostnad

Att utveckla läkemedel är dyrt och tidskrävande. Vi försöker göra det billigare och snabbare, utan att göra avkall på vare sig säkerhet, effekt eller kvalitet – med patientnytta som det primära målet. Vi är övertygade om att det går, även för ett svenskt bolag av vår storlek. Vi har redan kommit långt, vilket du kan läsa mer om i våra nuvarande projekt.

Vår vision

Att tillgodose behovet av patientvänliga och lättanvända läkemedel, såväl till utsatta patientgrupper som inom vanliga terapiområden.

Jonatan. A eye loop