Investerare

Om SWIPP

SWIPP ägs för närvarande av de två medgrundarna Christer Sjögren och Bengt Westrin, AdhexPharma (Frankrike) och 14 svenska investerare. SWIPP AB är idag ett privat aktiebolag och dess aktie är inte föremål för handel. Bolaget har idag 17 ägare. Vid senaste nyemissionen (okt 2021) deltog 15 av dessa 17 ägare. VD och samtliga styrelsemedlemmar är, via bolag, delägare i SWIPP, och deltog alla i den senaste nyemissionen.

För att kunna ta projekten fram till affärsmässigt optimala lägen för avyttring eller utlicensiering behövs ytterligare kapitaltillskott. SWIPP:s avsikt är att fylla detta behov mha existerande ägare och ett urval av nya privata investerare. Någon börsnotering är för närvarande inte aktuell. Dessa finansiella planer, liksom bolagets övriga planer, kan komma att ändras såväl beroende på omvärldsfaktorer som interna faktorer. 

Ägande i SWIPP

Efter fyra år som strategikonsult på AT Kearney anslöt sig Bruno Loiseau till Burgundy Ventures Group 2005 och var med och grundade AdhexPharma, som senare förvärvade Solvay Pharmaceuticals transdermala produkter. Med Bruno som VD sedan 2007 har AdhexPharma vuxit med över 30% per år, registrerat fyra nya läkemedelsprodukter som CDMO och utvecklar för närvarande flera orala filmer och transdermala patcher. AdhexPharma är en del i Adhex Group, som omsätter över 130 MEUR och har ca 650 anställda. Han har en MBA från ESSEC Business School och är fransk medborgare.

Om AdhexPharma: Kontraktstillverkare av medicinska filmer och plåster, utanför Dijon. Tillsammans med sitt större systerföretag Adhex Technologies omsätter AdhexPharma över 130 MEUR och har 650 anställda. Ägs av Burgundy Ventures Holding Group som kontrolleras av affärsmannen Roland de la Brosse. 

https://www.adhexpharma.com/

https://www.adhex.com/

Christer Sjögren är doktor i veterinärmedicin (DVM), PhD och docent i farmakologi vid Kungliga Veterinärhögskolan 1975, samt tidigare konsulterande professor i experimentell obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet. Han har mer än 45 års erfarenhet från ledande operativa befattningar på stora läkemedelsföretag som Pharmacia och Novo Nordisk liksom från ledande operativa befattningar och styrelseposter i mindre företag som Perstorp Pharma, LIDDS AB, Peptonic Medical AB, Juvantia Pharma OY, m fl. Han har även haft seniora positioner i de kliniska kontraktforskningsorganisationerna Quintiles och CDC, varit ordförande för arbetsgruppen för Clinical Operations och Regulatory Affairs på branschorganisationen Sweden Bio, samt styrelsemedlem i VINNOVA:s branschforskningsprogram SAMBIO. 

Bengt Westrin har 30 års erfarenhet från life-science, som sträcker sig från nystartade företag till stora läkemedelsföretag, från produktutveckling och regulatoriska frågor till projektledning och affärsutveckling.

Före SWIPP var han VD för CombiGene AB, AcuCort AB, Idogen AB, Lipopeptide AB och VP Business Development på Camurus AB. Han har också haft ett stort antal konsultuppdrag för andra bolag liksom för offentliga organisationer. Han tog sin civilingenjörsexamen i kemtiteknik samt doktorsexamen vid Lunds Tekniska Högskola, här är han också oavlönad docent sedan 1999. Under sitt arbete för AcuCort AB lade han grunden för det som nu blivit en godkänd produkt: den orala filmen Isicort® med användning inom akut allergi, krupp, illamående vid cellgiftsbehandling, samt för patienter med COVID-19. Bengt Westrin står som uppfinnare på tre patentansökningar inom filmområdet. 

Håkan Lagerberg är investerare, affärsutvecklare och företagsledare. VD och ägare i Swedencare AB (publ) och styrelseledamot i Polygiene AB samt investerare i ett flertal noterade och onoterade bolag. 

Rolf Abdon är grundare av Abdon Finax AB och Grain Millers Inc (USA). Ledamot av Advisory Council för INSEAD Business School i Fontainebleau, Frankrike. 

Johan Säfholm tog sin civilingenjörsexamen i tillämpad fysik vid Linköpings universitet 2003. Sedan dess har han skaffat sig internationell erfarenhet från utveckling och tillverkning av konsumentelektronik i olika roller som teamledare och produktchef. Johan har arbetat på Sony Ericsson, ST-Ericsson, Axis och Flatfrog, företag som har 40–5000 anställda och global närvaro. Han är även medgrundare till Swed Ventures AB och är styrelsemedlem i Avsalt AB.

Om Annette Säfholm: VD i Gedea Biotech AB, fd Head of Communication & Project Management på Idogen AB (publ), och medgrundare till WNTresearch AB (publ). 

Lars Persson har bland annat arbetat som investeringsansvarig på Industrifonden och som VD för Almi Invest Syd. Styrelseordförande i BoMill AB (publ) samt styrelseledamot i Invent Medic Sweden AB (publ), Triomed AB och Coegin Pharma AB (publ). 

Lars Hedbys har lång erfarenhet från science-industrin inklusive olika roller inom AstraZeneca på vice president-nivå i forskningsorganisationen. Han är också medgrundare av ett antal företag och har en bakgrund som VD i flera bolag i Sverige och internationellt. Lars arbetar som privatinvesterare och som ordförande eller styrelseledamot i flera privata och publika bolag. 

Anders Carlsson arbetar med läkemedelsutveckling i tidig fas i sitt konsultbolag MediGelium AB. Han har många års erfarenhet av att med framgång ta fram innovativa formuleringar av båda gamla och nya läkemedel för prekliniska och kliniska försök. Anders är också medgrundare av Lipidor AB (publ) och tidigare även dess VD. 

Torgny Hellström är företagskonsult med mer än 30 års erfarenhet från tekniksektorn. Han är även styrelseordförande i Precise Biometrics AB (publ), Starbreeze AB (publ) och Drupps Group AB samt styrelseledamot i ImagineCare AB. Torgnys tidigare uppdrag omfattar flera styrelseuppdrag, positioner som VD i börsnoterade företag och ledande befattningar i stora teknikföretag, t.ex. Ericsson. Torgny har en juristutbildning (LL.M) från Stockholms universitet.