Integritetspolicy

Kakor och tredjepart

För att värna om våra användares integritet, så har vi bestämt oss för att inte använda några kakor på denna webbplats.
Ingen känslig information om oss eller våra kunder är varken lagrad utanför Sverige eller delas till tredjepart.

Personuppgifter

Vi tycker det är viktigt att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av skydd för dina personuppgifter. I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter.

Personuppgiftansvarig:
SWIPP AB (org nr 559124-6417)
Medicon Village
SE-223 81 Lund

+46 (0)70 265 48 62

Vad är en personuppgift?

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet är en personuppgift. Det är exempelvis namn, e-postadresser och personnummer men också bilder och användarnamn i digitala medier. 

Vilka personuppgifter vi samlar in och i vilka sammanhang?

Vi samlar in personuppgifter för olika ändmål:

Anställda
SWIPP samlar in namn, e-post, personnummer, telefonnummer, adress om våra anställda.

Rekrytering
SWIPP samlar via inkomna ansökningar in namn och e-post på potentiella nya medarbetare. I direktkontakt samlar vi också in uppgifter om telefonnummer och adress.

Kunder
SWIPP samlar namn, e-post, telefonnummer till kunder i samband med att affärsavtal upprättas.

Potentiella kunder
SWIPP samlar namn, e-post, telefonnummer, företagsnamn, yrkesroll till potentiella kunder. Denna insamling kan ske via e-post, telefon, fysiska möten eller via formulär där användaren bokat en demonstration eller begärt en offert. 

Vad gör vi med informationen?

Anställda
SWIPP behandlar personuppgifter om anställda inom ramen för anställningsförhållandet (personaladministration).

Rekrytering
Informationen används för att komma i kontakt med personer som valt att kontakta SWIPP om jobbtillfällen.

Kunder
Informationen används för att upprätthålla affärskontakter.

Potentiella kunder
Informationen används för att kontakta potentiella köpare av våra tjänster.

Övrigt
Insamlade uppgifter överförs inte vidare till tredje part. 

Var lagras personuppgifterna?

All vår data lagras alltid i Sverige. 

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi gör en årlig genomgång av de person- och kontaktuppgifter vi samlar in och raderar information som inte längre bedöms vara nödvändig. 

Dina rättigheter

Du har bland annat rätt att begära ett registerutdrag och få dina uppgifter rättade om de skulle vara felaktiga. Du har också rätt att få dina uppgifter raderade. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats: https://www.imy.se/